Nieuws

Vakantie 2022

Bij Gastouderbureau Pompidoe hebben we vakantie van 7 juli tot 29 juli.

Het zal daarom wat langer duren voordat u een reactie van ons krijgt

Bij noodgevallen kunt u een appje sturen naar 06-11168929

Wij willen iedereen een goede vakantieperiode toewensen.

Dag van de Gastouder

16 september is de dag van de Gastouder we willen deze dag niet ongemerkt voorbij laten laten.

Namens de Ouders en Pompidoe heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en toewijding.

Maak er een mooie (opvang)dag van. #trotsopdeGastouder

Zomervakantie 2021

Gastouderbureau Pompidoe zal vanaf woensdag 28 juli tot en met maandag 16 augustus gesloten zijn.

Voor spoedgevallen kan er een appje gestuurd worden naar 06-11168939 van J. van Dasselaar.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een reactie geven.

Vanaf 16 augustus zijn we ook telefonisch weer bereikbaar.

Iedereen een goede vakantieperiode toegewenst.

Herhaling EHBO

Ondanks de omstandigheden en Coronamaatregelen hebben alle herhalingscursussen Eerste Hulp aan Kinderen voor onze gastouders plaats kunnen vinden dit jaar. Hier zijn we heel blij mee! In samenwerking met Van Wincoop Veiligheidstrainingen zijn er 5 cursussen georganiseerd. Net als voorgaande jaren was er ook nu weer een LOTUSslachtoffer bij de training aanwezig, met wie de cursisten de geleerde handelingen direct konden oefenen. Het leuke hiervan is dat door de aanwezigheid van een Lotus een realistische situatie ontstaat, waarbij de gastouders moeten zien uit te vinden wat er aan de hand is en hoe zij dan moeten handelen.

De gastouders hebben onder andere geleerd hoe zij een moeten reanimeren. Hierbij werden verschillende technieken behandeld voor volwassenen, kinderen en baby’s. Kinderen en baby’s moeten namelijk op een andere manier gereanimeerd worden dan volwassenen omdat zij een andere bouw en een snellere hartslag hebben. Daarnaast hebben de cursisten geleerd hoe zij wonden moeten behandelen, hoe zij bepaalde ziektebeelden kunnen herkennen, hoe zij steken en beten van planten moeten behandelen. Ook is de kennis over kinderziektes bijgespijkerd en hebben de cursisten geleerd welke acties zij moeten ondernemen bij botbreuken en verstuikingen, wat zeker belangrijke informatie is voor gastouders, aangezien de kans op een botbreuk bij jongens tussen 6 en 16 jaar 40% is en bij meisjes 28%.

Het is natuurlijk erg belangrijk dat de gastouders wéten hoe zij Eerste Hulp moeten geven aan kinderen, maar wat nog belangrijker is, is dat ze het ook kúnnen. Daarom hebben de cursisten in carrousel alle onderwerpen geoefend. De instructeurs zetten verschillende opstellingen klaar, zodat de cursisten in groepjes onder andere het verbinden van het wond en het reanimeren hebben kunnen oefenen.

Geslaagde thema-avond voor gastouders

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 mei 2013 heeft Pompidoe een thema-avond voor gastouders gehouden in de Aker in Putten over “communiceren met kinderen”. Aan de hand van de volgende onderwerpen heeft Orthopedagoog Annie Blokhuis invulling aan de avond gegeven:

–    Zo luisteren dat kinderen zich begrepen voelen

–     Zo praten dat kinderen jou ook begrijpen

Hierbij kwam o.a. naar voren dat kinderen graag gezien worden en dat het belangrijk is om hen een bevestiging te geven. Bijv. door te zeggen: “Ik zie dat je mooi aan het spelen bent”. Ander voorbeeld: Wanneer een kind herhaaldelijk iets wil, maar jij als (gast)ouder hier niet (n0g een keer) in mee wilt gaan, je kan zeggen: “Ik zie dat je het heel graag wilt, maar om die en die reden doen we dat nu niet”. Hiermee bereik je dat het kind gezien wordt en zich begrepen voelt.

Ook gaf zij belangrijke tips voor wanneer je graag het verhaal of informatie van het kind wil horen. Het is dan is van belang om zelf niet veel informatie toe te voegen of allerlei vragen te stellen, maar slechts een aantal woorden van wat het kind gezegd heeft te herhalen. Bijv. als een kind zegt: “Ik ben boos!”, hierop reageren met “Boos?”.

Daarnaast is het van belang om tijdens het stellen van vragen pauzes in te lassen, zodat de vraag bij het kind kan bezinken. Als volwassenen zijn wij gauw geneigd om in korte tijd meerdere vragen te stellen. Bijv. Heb je een nieuwe trui? Hij is mooi hoor, vind je niet? Heb je hem samen met mama gekocht? Door al die vragen die kort op elkaar worden gesteld, kan een kind in verwarring raken en als reactie hierop juist niets zeggen.

Een andere tip was het geven van “zijns-complimenten”. Het lijkt nauwelijks een verschil, maar kinderen zijn er wel degelijk gevoelig voor of er tegen hem/haar gezegd wordt dat het een mooie tekening heeft gemaakt of dat hij/zij een goede tekenaar is. De volgende tekening kan in het eerste voorbeeld nu wel heel mooi zijn, maar de volgende keer misschien veel minder mooi. Wanneer je een goede tekenaar bent, maak je altijd een mooie tekening.

Annie Blokhuis lichtte toe dat bij jonge kinderen vooral de rechter hersenhelft (emotie) ontwikkeld is en pas later (meestal rond het 6e jaar) ook de linker hersenhelft (analyseren) meer ontwikkelt. Hierdoor letten jonge kinderen veel meer op lichaamstaal dan op de inhoud van de boodschap, terwijl volwassen veel meer gericht zijn op de inhoud van een boodschap, dan op de lichaamstaal.

Deze thema-avond sloot mooi aan bij het pas verschenen boek  Pedagogisch Kader Gastouderopvang. Daarnaast was het erg leuk dat de gastouders met name in de tweede helft van de avond zelf ook hun eigen inbreng hadden door het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Kortom, we zijn blij met de goede opkomst en kijken terug op een interessante  en gezellige avond!