Tarieven

Bij gastouderbureau Pompidoe berekenen we geen inschrijfkosten of koppelingskosten! U betaalt alleen voor de daadwerkelijk opgevangen uren.

Wij hanteren in 2023  een adviestarief van € 6,98 per uur per kind. Dit bedrag bestaat uit een opvangvergoeding voor de Gastouder €5,90 en bureaukosten voor het Gastouderbureau. Omdat Gastouders niet in dienst zijn bij een Gastouderbureau hebben ze zelf inbreng in het tarief voor het opvang gedeelte. Het Gastouderbureau bepaalt de bureaukosten. Deze twee samen zijn de opvangkosten voor de ouders.

Het uurtarief waar de belastingdienst een vergoeding over geeft is voor 2023 maximaal € 6,80 per uur/kind. Alles wat boven deze  €6,80 uitbetaald wordt, is volledig voor rekening van de ouders. Daarom proberen wij de tarieven niet ver boven het maximum uit te laten komen!

Gastouders zijn niet in dienst bij een gastouderbureau. Een gastouder heeft zelf inbreng in het tarief voor het opvang gedeelte. Het gastouderbureau bepaalt de bureaukosten en samen is dit het opvangtarief voor de ouders. Zo kan het dus gebeuren dat een gastouder een ander tarief hanteert als het adviestarief van Pompidoe.

Wat doet Pompidoe voor de bureaukosten?

Gastouderbureau Pompidoe doet er alles aan om een goede kwaliteit van opvang te leveren en het zo betaalbaar mogelijk te houden!

Pompidoe werft vraagouders en gastouders, door middel van het afleggen van bezoeken/intake-gesprekken, het plaatsen van advertenties en het uitdelen en ophangen van flyers en bemiddelt vervolgens om een goede combinatie van gastouders en opvangkinderen te krijgen.

Als gastouderbureau dragen wij bij in de kosten voor de gastouders om zich te kunnen registreren, zoals het behalen van het diploma helpende zorg en welzijn en het halen en herhalen van de kinder-EHBO.

Elke gastouder wordt min. 2x per jaar bezocht. Jaarlijks wordt iedere opvang locatie geïnventariseerd op gezondheid en veiligheid en minimaal. 1 keer per jaar wordt de gastouder bezocht voor een evaluatie van de opvang en wordt er pedagogische ondersteuning geboden.

Daarnaast organiseren wij thema-avonden voor de gastouders met pedagogische onderwerpen, waarvoor wij externe sprekers uitnodigen.

Pompidoe zorgt ervoor dat de ouders en gastouders op de hoogte blijven van de veranderingen binnen de gastouderopvang en dat de gastouders blijven voldoen aan de wettelijke eisen.

Pompidoe vervult een kassiersfunctie, waarbij wij zorg dragen voor de facturatie naar de ouders en het overmaken van de vergoeding naar de gastouder. Wij vinden een snelle afwikkeling hierbij belangrijk en zorgen ervoor dat de vergoeding voor de gastouder binnen 5 dagen na ontvangst van de ouders op onze rekening, overgemaakt wordt naar de gastouder.