Wat doet Pompidoe voor u?

  • Wij  begeleiden en ondersteunen de gastouder om in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen te worden;
  • Pompidoe draagt bij in de kosten voor opname in het LRK (Opleiding Helpende Zorg en Welzijn en kinder-EHBO);
  • We zoeken actief naar een geschikte koppeling. Hiervoor maken wij gebruik van ons netwerk en plaatsen evt. een advertentie;
  • We stellen contracten op en leggen aanvullende afspraken vast;
  • Evaluatie over hoe de opvang verloopt;
  • Organiseren thema-avonden voor gastouders over een pedagogisch onderwerp. Voor gastouders is dit een mooi moment om onderling ervaringen uit te wisselen;
  • We verlenen pedagogische ondersteuning;
  • Incasseren de opvangvergoeding en zorgen voor de betaling aan de gastouder (kassiersfunctie);
  • Verstrekken van het jaaroverzicht met daarop de ontvangen opvangvergoedingen. Dit jaaroverzicht heeft u weer nodig voor uw belastingaangifte.