Wat doet Pompidoe voor u?

 • Inventarisatie van de opvangmomenten en eventueel aanvullende wensen voor de opvang;
 • Op zoek gaan naar een geschikte gastouder in onze eigen bestanden. Hebben we geen passende kandidaat dan gaan we actief  werven d.m.v. advertenties en flyers;
 • Koppeling van ouders aan gastouder tot stand brengen;
 • Het opstellen van contracten en het vastleggen van eventueel aanvullende wensen;
 • De opvanglocatie inspecteren door middel van een risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne;
 • Controleren of de gastouder staat ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK);
 • Zo niet, dan begeleiden en ondersteunen wij de gastouder om in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen te worden;
 • Pompidoe draagt bij in de kosten voor opname in het LRK (Opleiding Helpende Zorg en Welzijn en Kinder-EHBO);
 • Evaluatie of de opvang naar wens verloopt;
 • Begeleiden en ondersteunen (indien nodig) van zowel de ouder als de gastouder;
 • Incasseren van de opvangvergoeding en zorgen voor de betaling aan de gastouder (kassiersfunctie);
 • Verstrekken van een jaaroverzicht met daarop de opgevangen uren per kind en de kosten voor de opvang. Deze gegevens heeft u nodig voor de belastingdienst.